Home / glossary / שחר צדוק

החוסן לגלות מחדש – במציאות משתנה

כשכל העולם בקיפאון, כסגר רודף סגר והאדמה רועדת החרדה לקיומנו עולה לעיתים עד כדי כאב פיזי. דווקא במקום הזה של כאב רגשי ופיזי ניתן לגלות את נפלאותיו של המח האנושי – הכוחות הטבעיים שלנו לפיתוח חוסן רגשי ופיזי. שחר מביא איתו סיפור אישי מעורר תובנות ושאלות שיסמנו לך את הדרך להרגיש חופש, לבחור ואם תחליט אז גם לגלות את עצמך מחדש!

 

שחר צדוק

מטפל פסיכותרפיה CBT ומרצה בתוכנית לפיתוח חוסן ובתוכניות נוספות באוניברסיטת בר אילן