Home / glossary / ערן האן

תהיה גבר ותשתוק

ההרצאה תפתח צוהר לקשר השתיקה אודות פגיעה מינית בבנים ובגברים ועל הקשר בין סוד, תחושות שיתוק, בושה ואשמה ומשמעותה ההרסנית על תפישת המגדר של הנפגע

 

ערן האן

פסיכותרפיסט, מנהל קו הסיוע 1203 חגברים נפגעי תקיפה מינית, מרצה בנושא טראומה מינית וגבריות, מנחה קבוצות טיפוליות לנפגעים ובני משפחה