Home / glossary / אבי מרדלר

ד״ר אבי מרדלר

מרצה בכיר במכון אדלר

מייסד “בית ספר לחיים”

חבר בקליניקה לטיפול בפרט ובמשפחה של מכון אדלר​

הרצאה לדוגמה

פסיכותרפיה מרחוק – התנסות חוויתית