טופס הרשמה כנס לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל 20-21 בינואר 2021

  מאשרים השתתפותם של הגורמים הבאים:

  *חובה למלא את כל הפרטים עבור כל משתתפים.

  סוג הכרטיס עלות – ש"ח כמות
  משתתף יחיד 420

  חבר לשכה אחות: ISACA ישראל, איגוד מבקרי רשויות מקומיות, לשכת מנתחי מערכות, לשכת עו"ד, איגוד הדירקטורים 385

  בעל הסמכת CIA/CRMA/CGAP/CFSA/CCSA 385

  חבר לשכת רואי חשבון 370

  חבר לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל 350

  10 משתתפים ומעלה מאותו ארגון 350

  סטודנט, גמלאי - כהגדרתם ב- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל 250

  סה"כ לתשלום:

  *המחירים כוללים מע"מ

  *כל התשלומים יתבצעו לפני הכנס

  *משתתפים שאינם יכולים לקזז את המע"מ, מתבקשים לציין זאת ע"ג הטופס, ויזכו לטיפול הולם.

  דמי ביטול:

  הודעה על ביטול השתתפות יש לשלוח מראש ובכתב למייל: inon@i-con.co.il
  הודעה שתינתן בע"פ לא תחשב כקבילה.
  ביטול השתתפות עד 14 ימי עסקים לפני תאריך הכנס - ללא דמי ביטול
  ביטול השתתפות עד 4 ימי עסקים לפני תאריך הכנס - 50% ממחיר ההשתתפות
  ביטול השתתפות פחות מ-3 ימי עסקים מהכנס - תשלום מלא

  נא מלאו פרטים למשלוח חשבונית:

  פרטי ספק: לפקודת אייקון כנסים (מספר ח"פ 024889560) Inon@i-con.co.il (טלפון לאישור קבלת המסמך:050-7877090)
  *לא תהיה אפשרות להיכנס לוועידה ללא הסדרת התשלום.
  למענה אנושי/ לפנייה 050-7877090 ינון הכהן

  נא העלו באמצעות מצלמת הסלולר/תמונה צילום של חותמת החברה:


  *חתימת מאשר:


  חתימה על טופס זה מהווה אסמכתא לדרישה לתשלום