Welcome to your שאלון ראשון

אם ידוע שמיון בחירה (selection sort) על רשימה בת 100 איברים לוקח שנייה אחת, כמה זמן (בערך) צפוי לקחת מיון בחירה על רשימה בת 200 איברים?
לאמיר נתונה רשימה לא ממויינת והוא מעוניין לבצע בה חיפוש של איבר כלשהו פעם אחת ויחידה. איזו מהפעולות הבאות היא היעילה ביותר?