מבעיה לאתגר שיעור 2 - חלק 4

מהן ארבעת השלבים באפר״ת?רמז: לפי ראשי התיבות
מהן הדרכים להגברת תחושת השייכות?יש לסמן את כל הדרכים להגברת תחושת השייכות

כתיבת תגובה