מבעיה לאתגר שיעור 1 - 3

מהי מטרתנו כמורים ומורות? (סמנו את התשובות הנכונות)
מהי המסקנה של משל הגשר? (סמן את התשובות הנכונות)

כתיבת תגובה