מה מקבלים מהתוכנית מקטע של עד פסקה במספר שורות מה מקבל קהל היעד שנכנס לפה . מקבלים מהתוכנית מקטע של עד פסקה במספר שורות מה מקבל קהל היעד שנכנס לפה .מקבלים מהתוכנית מקטע של עד פסקה במספר שורות מה מקבל קהל היעד שנכנס לפה .מקבלים מהתוכנית מקטע של עד פסקה במספר שורות מה מקבל קהל היעד שנכנס לפה .מקבלים מהתוכנית מקטע של עד פסקה במספר שורות מה מקבל קהל היעד שנכנס לפה .