לכבוד:

  סטורי פילמינג בע"מ

  ח.פ. 515958643

  הנדון: אישור הורים להשתתפות בתכנית סטוריפילמינג

  1. מהות התכנית
   התכנית הינה תכנית ליצירה קולנועית, בה המשתתפים ממלאים את כלל תפקידי ההפקה ביצירת סרטים ו/או סצנות קולנועיות בקבוצה. הם ממציאים את הסיפור (סטורי) ומצלמים את הסצנות בקבוצה (פילמינג). בתכנית הם מתנסים ביצירת סיפור, שיתוף פעולה, חקירה אישית והבעה עצמית.
  2. אישור ההורה
   אני מאשר/ת לבני/ביתי להשתתף בתכנית ומודע לכך שהשתתפותו/ה בתכנית כוללת צילומים בוידאו או בסטילס, הקרנת הסרטים שיוצרים המשתתפים באירוע הקרנה חגיגי בסיום התכנית ושידור הסרטים במדיה הדיגיטלית ובפני אנשי מקצוע במוסדות אחרים. זאת, מכיוון שבאמצעות התכנית יתרמו המשתתפים בקבוצה לחברה על ידי יצירת סרט עלילתי עם מסר חברתי.
   כמו כן, אני מודע לכך שהמנחה של התכנית הוא/היא מומחה לטיפול ו/או להנחיית קבוצות.
  3. שם המוסד החינוכי בו לומד/ת בנך/ביתך*

  4. פרטי התלמיד/ה

   תאריך לידה של התלמיד*

  ולראיה באתי על החתום:

  אימייל*

  חתימה