תרגילי חימום

הצעה לתרגילים בהנחיית סטוריפילמינג 

תרגילי חימום לשלבי ההכרות הראשוניים

תרגילי חימום לשלב השני

עידוד הספונטניות והיצירתיות בקבוצה

עידוד והעמקת האינטימיות שנוצרה בקבוצה

פרידה מהקבוצה ו/או האחד מהשני

להתחיל את הקסם שלך

טל. 03-9468646
פקס. 077-4704525

נייד. 052-4663347 | 054-9410590
info@vtci.co.il

משלוח מכתבים:
ת.ד. 51008 תל אביב- יפו, 6721913