Home / glossary / יוסי אשור

השחרור שבהתחלה חדשה

פרידה היא לפעמים סיפור של מוות ולידה מחדש. מדוע גברים יכולים לחוות פרידה כחורבן? מה גברים מרגישים כשעולמם מתמוטט? ומה יכול לעזור לגברים להיוולד מחדש? שיחה על רגשות חזקים, על כאב עמוק ושחור, על כעס צורב, על האושר שמעוררת אהבה, על השחרור שבהתחלה חדשה

 

יוסי אשור

מחבר הספר "זקופים – גברים מדברים מיניות", מורה למיניות גברית, חותר לשלום בין המינים