Home / glossary / מופע "שירת גברים"

'שירת גברים'

מסע מוסיקלי על גבריות ואבהות
תמיר אשמן וזיו גולנד במופע זום מיוחד ליום הגבר הבינלאומי

באמצעות שירי ילדים ושירי מבוגרים, תמיר יספר על המסע האישי שלו לעומק הגבריות הישראלית. מסע שהחל ב- 1970 כשנולד כבן-זכר, והמשיך במסגרת עבודתו כמטפל קבוצתי בגברים במרכז גליקמן לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בתל אביב

במהלך עשרות שנים נאספו להם סיפורים וחוויות מתוך חדר הטיפולים, אותם הוא שוזר יחד עם זיכרונות ילדותו בעיר רחובות ויוצר פסיפס מגוון של תמונות המתארות תחנות בחייהם של גברים רבים

במופע נשיר שירים שגדלנו עליהם המספרים את סיפורם של גברים החיים ונושמים בחברה הישראלית