Home / glossary / ד"ר אורן גור

קיר הזכוכית

בהרצאה אדבר על הציפיות החדשות (והמבורכות) שלנו מעצמינו באבהות, על "קיר הזכוכית" שעומד בינינו לבין האפשרות לממש את הציפיות הללו במציאות ועל הדרכים לפרוץ אותו

ד"ר אורן גור

אב לשלושה, פסיכולוג קליני ומנחה קבוצה, מקים ומנהל את המרכז לאבהות, מנהל (ביחד עם תמיר אשמן) את התכנית להנחיית מנחי גברים, ביה"ס לעו"ס, אוניברסיטת תל אביב