Home / glossary / חזרות האורקסטרה

חזרות האורקסטרה

תרגיל הכרות בו המנחה מציע היכרות בסגנון שונה, דהיינו, בעזרת הציוד הקולנועי. מניחים בחדר אביזרי קולנוע – קלאפר, מצלמות, מחברת לתסריטאי, אביזר לשחקן, כיסא לקהל וסאונד. המנחה מציג את האביזרים/תפקידים והפונקציות שלהם. כל אחד בוחר אביזר/תפקיד אליו הוא מתחבר. נוצרות תתי קבוצות סביב האביזר/תפקיד. כל קבוצה דנה בתפקיד הקשור לאביזר, מדוע התפקיד משמעותי ובלעדיו הסרט לא יכול להתקיים.

1. לאחר מחשבה כל אחד בוחר אביזר/תפקיד אליו הוא מתחבר, כך נוצרות תתי קבוצות סביב האביזר/תפקיד.

2. ״פליני עשה סרט שקוראים לו ׳חזרות האורקסטרה׳ שבו כל כלי מציג את עצמו ומסביר למה הוא חשוב לתזמורת״.

3. אחר כך הם יצטרכו להציג כרטיס ביקור של הכלי. אפשר לבדוק במידה ומתאים אם מישהו השתכנע ורוצה לעבור קבוצה. בסוף התרגיל על המנחה להשתמש בכלים של עידוד ולראות את הכוחות בשיתוף הפעולה של המשתתפים בקבוצה.

4. הצעה לאיסוף של התרגיל ״חזרות האורקסטרה״ – דברי המנחה: כל החיים שלנו, גם בעבודה שלנו אנחנו עושים כל מיני בחירות. שהם גם כן בחירות מקצועיות וגם כן בחירות אנושיות. למה אני בוחר לעשות ככה ולמה אני בוחר לעשות ככה? לפעמים זה בגלל משהו מקצועי ולפעמים זה בגלל הבן אדם שאני קשור אליו או לא קשור אליו בעבודה, או בגלל המנהל שלי. ועכשיו אתם בחרתם כל מיני תפקידים של קולנוע. אני מזמינ/ה אתכם להתבונן לכל אחד בעצמו בפנים לרגע: מה היו השיקולים של הבחירה שלי, האם זה עניין מקצועי או עניין חברי? האם זה עניין של תפקיד בחברה? אני מזמין אתכם להתבונן פנימה ולא לשפוט את זה. כי זה בסדר מה שעשיתם. זה טוב, היו לכם את השיקולים שלכם. אבל זה מאוד מעניין איזה בחירות אנחנו עושים בחיים שלנו. והאם אנחנו תמיד משחזרים את אותה בחירה? או אם אנחנו מאפשרים לעצמנו לעשות בחירות שונות?הזמנה לשיתוף – מדוע בחרתי, מדוע לא בחרתי. האם זה עדיין לא יורד לעומק או שהמשתתפים לא מעיזים לשתף אפשר לשאול: מישהו בחר בגלל חברות, בגלל מנהל, בגלל שהוא חושב שזה מה שצריך או בגלל שהוא תמיד עושה את אותם דברים?  אולי מישהו בחר כי הוא רוצה להיות יוצא דופן? אולי מישהו תמיד רוצה להיות לבד או ההפך – מפחד להיות לבד והוא רוצה להיות ביחד? אולי מישהו תמיד חייב להביא רעיונות חדשים?

5. לסיכום – תכף נתחיל לצלם, ואנחנו נראה שכל תפקיד תלוי בתפקיד השני, את החשיבות של שיתוף הפעולה = כלל התפקידים חשובים.