Home / glossary / אבי הר-טוב

אבי הר-טוב

מייסד ״גברים נפגשים לשם שינוי״, מיזם ארצי לשינוי חברתי. המיזם היום מציע מעגלי גברים גם בזום וגם ב-18 נקודות ישוב בארץ מחיפה עד באר שבע

 

במקביל ניהול אירועי יום הגבר הבינלאומי 2020, מטפל בקליניקה הפרטית שלו בירושלים, כותב בבלוג ״נמל מבטחים״ אותו הקים ויוצר אמנות שימושית בחימר

 

הרב גוניות שלו היא נכס אמיתי כשותף בהפקת אירועי יום הגבר הבינלאומי 2020