Home / glossary / הכרזה על מבקר צעיר פורץ דרך

הכרזה על מבקר צעיר פורץ דרך

לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, מכירה בצורך לעודד צעירים פורצי דרך אשר רואים לנגד עיניהם את חשיבות מקצוע הביקורת הפנימית ומביאים עימם חדשנות, יושרה, חשיבה יצירתית, מעוף, מנהיגות ותשוקה למקצוע. המועמדים הסופיים בתחרות ישאו דברים ואתם תחליטו מי מהם יהיה הזוכה ויוגדר "מבקר צעיר פורץ דרך" לשנת 2021.