Home / glossary / ממסע למשא

ממסע למשא

פנטזיית ההצלה – איך לא לעזור במקרים של אלימות במשפחה?
או
משולש הקורבנות – הדינמיקה המטעה מאחורי אלימות במשפחה
או
מי יציל את המציל? גישה אחרת לעבודה עם אלימות במשפחה

כולנו רוצים לעזור במקרים של אלימות במשפחה. הנטייה הטבעית היא להציל את הקורבן, ולהעניש/לחנך/להרחיק את התוקפן. אולם לעיתים דווקא התערבות זו מנציחה את הדינמיקה ההרסנית של הזוג.
אז מה כן לעשות?
בסדנא זו נלמד ונתנסה במודל של משולש הקורבנות (מציל, תוקפן, קורבן) ונבין כיצד היא פועלת בכל קשר (כן כן, גם בקשרים ״נורמטיבים״). נצפה במשחק תפקידים ויינתן זמן לשיחת עמיתים בו נוכל לקחת פסק זמן, לעלות ל״יציע״, ולבחון מחדש הנחות יסוד ודרכי עבודה במקרים של אלימות במשפחה.
זמן יינתן לשאלות ותשובות

על המנחה

עו״ס קליני, מטפל ומדריך זוגי ומשפחתי מוסמך, מרצה ומנחה סדנאות בארץ ובעולם

המייסד והמנהל של מכון המרחב הפוטנציאלי להעשרת יחסים, השוזר את עולם הטיפול, אמנות וחינוך בכדי ליצור מרחבים בטוחים בהם אנשים יכולים להעשיר את הקשר לעצמם ולאחרים

מפרסם תכנים מקוריים בנושאים של העשרת יחסים בבלוג, בפודקסט ובערוץ היוטוב של המרחב הפוטנציאלי