העמוד בעדכון

על הדרך המתכון הקסום סילבוס לקוחות מתרגשים סצנות מהחיים תוכנית להעצמה רגשית וטיפול באמצעות יצירה קולנועית בקבוצה.  https://vimeo.com/366767512 אור ירוק מהפיקוח אנחנו יודעים שזמנכם יקר ולכן קיבלנו את כלל האישורים הנחוצים להפעלת התוכניות דרך משרד החינוך. על הדרך התלמידים יוצאים למסע בו הם מתגבשים מפרטים לצוות צילום שבוחן את סיפורי חייהם באמצעות עולם הקולנוע. העצמהרגשית […]