חטב אג'יאל- ג'ת – 2021

טפסים לפתיחת תיק ספק תעודת עוסק מורשה(תעודת התאגדות) ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות אישור חשבון בנק אישור על מחזורהמתיר שימוש בח. עסקה חשבונית עסקהלדוגמה תעודות של מנחי התכנית

ווידאו תרפיה ופסיכודרמה

כתבה יפה מור (2018), ראש חטיבת הפסיכודרמה בי.ה.ת וראש תחום ההנחייה והטיפול במרכז הארצי לוידאו תרפיה.